Algemene voorwaarden

definities

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Dag: Kalenderdag.

identiteit van de ondernemers

Isabelle Schipper & Kitty van Schagen

KvK nummer: 83472738

BTW Nummer: NL862887665B01 

herroepingsrecht

Bij levering van producten:

  • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument.

  • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product behouden wenst te worden. Indien van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, dient het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd te worden, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  • Wanneer de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is de consument verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan VAN ZUKS. Het kenbaar maken dient de consument te doen per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending van de vervoerder.

  • Indien de klant na afloop van de genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan VAN ZUKS heeft teruggezonden, is de koop een feit en kan de koop niet meer ontbonden worden.

betalen

Op www.van-zuks.nl maken wij gebruik van de betaaldienst ‘Mollie’. U kunt betalen met iDeal, creditcard en/of ApplePay.

contact

klantenservice

Schade: Gebruik van onze producten is op eigen risico. Wij vergoeden geen schade veroorzaakt door de consument. Indien u een product in defecte staat ontvangt verzoeken wij u om foto’s te maken van het geleverde product en de verpakking en deze direct per e-mail met ons te delen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk een oplossing voorleggen.

Klachten: Indien je onverhoopt een klacht hebt over een product en/of een andere service van VAN ZUKS, laat het ons dan weten en neem contact met ons op.

;